Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) för 10-13-åringar

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn från höstterminen de fyller 10 år och till vårterminen de fyller 13 år, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges på ett fritidshem. Barnen är inte inskrivna och det är ni som familj som avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Öppen fritidsverksamhet är ett ställe där barn kan mötas, spela spel, köpa mellanmål med mera. Barnen har ett stort inflytande över sina egna aktiviteter.

Öppen fritidsverksamhets uppgift är att komplettera skolan (tids- och innehållsmässigt) och att erbjuda barn en meningsfull fritid samt stöd i utvecklingen.

Öppettider

Den öppna fritidsverksamheten är öppen från skolans slut på eftermiddagen till kl. 16.30. Under höst-, jul-, sport- och påsklov är det öppet mellan kl. 8.00 och 16.30. De barn som behöver tillsyn under sommaren hänvisas till kommunens fritidshem.

Kostnader

Avgiften är 300 kronor per termin. Kuponger finns att köpa för mellanmål som serveras varje dag och även för lunch under loven. Övriga aktiviteter, som till exempel bad, betalas av barnen själva.

Ansvarsfrågan

Ansvarsfrågan i öppen fritidsverksamhet är viktig att tydliggöra. Personalen har ingen skyldighet att se till barnen utomhus, utom när det är planerade aktiviteter. Barnen kan komma och gå som de vill, men de måste meddela personalen när de går hem. Det är du som vårdnadshavare och ditt barn som själva gör upp om vad som gäller.

Ansökan

Ansökan till öppen fritidsverksamhet görs via Skolplatsen. Vid gemensam vårdnad ska ansökan godkännas av båda vårdnadshavarna.

Den öppna fritidsverksamheten avslutas vid vårterminens slut och söks på nytt inför nästa skolår. Önskas endast plats under höstterminen görs uppsägning via Skolplatsen.

Övrigt

Barnen är försäkrade. För mer information se Bollnäs kommuns hemsida, Försäkringar. Alla fritidshem har egna hemsidor där du kan få mer information.