Bollnäs kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder och bolag. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som också de består av politiker.

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år väljer Bollnäsborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta. Kommunstyrelsen består också av politiker som utses av kommunfullmäktige.