Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter och 29 ersättare.
De sammanträder en gång i månaden förutom i juni och juli.
Kommunens förvaltning leds av Kommunstyrelsen.
 

S

Arbetarepartiet socialdemokraterna

14

BP

Bollnäspartiet

7

M

Moderata samlingspartiet

4

MP

Miljöpartiet de gröna

1

 

Summa 26

C

Centerpartiet

5

L

Liberalerna

4

V

Vänsterpartiet

3

KD

Kristdemokraterna

1

SVP

Sjukvårdspartiet

1

 

Summa 14
SD Sverigedemokraterna

5

 

Total

45


Se kommunens förtroendemannaregisterMedborgarförslag
Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Förslagsrätt i kommunfullmäktige regleras i 5 kap 23 § kommunallagen. Den som är folkbokförd i kommunen har förslagsrätt i kommunfullmäktige. Medborgarförslag skall beredas på samma sätt som motioner och i likhet med vad som gäller för motioner skall fullmäktige ha en skyldighet att besluta i ärenden som väcks på detta sätt. På samma sätt som gäller för motioner får medborgarförslag inte röra myndighetsutövning mot enskild och inte heller en fråga som inte ryms inom den kommunala kompetensen.

Klicka här för att lämna in Medborgarförslag/fråga.

 

panorama-sessionssalen

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01