Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Kulturnämnden ansvarar för följande verksamheter: turistbyrå/reception, fritidsgårdar, allmänkultur, konsthallen, kulturhuset, kulturskolan, bibliotek, världsarv. Kulturnämnden ansvarar också för kultur- och internationella frågor, samt utnämner kulturstipendiater.
7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:
Oskar Myrberg, ordförande - Bollnäspartiet
Fredrik Nilsson, förste vice ordförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Ann-Catrin Törnblom, andre vice ordförande - Vänsterpartiet
Thomas Backan, ledamot - Centerpartiet
Elsy Burman, ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Roy Vonborg, ledamot - Moderata samlingspartiet
Markus Wengelin, ledamot – Bollnäspartiet
Erika Engberg, ersättare Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Lena Frisk, ersättare - Centerpartiet
Ingrid Hammarberg, ersättare - Liberalerna
Vakant, ersättare - Bollnäspartiet
Fredrik Palmborn Olofsson, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Erica Söderqvist, ersättare - Bollnäspartiet
Leif Holmgren, ersättare - Moderata samlingspartiet

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Valnämnden utser röstmottagare och är vald av kommunfullmäktige, som även utser ordförande och vice ordförande. Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.
Verksamheten är lagreglerad och kan även omfatta exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Britt-Marie Rosenqvist, orförande - Miljöpartiet de gröna
Elsy Burman, förste vice orförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Göran Jansson, andrea vice orförande - Vänsterpartiet
Lena Winterberg – Centerparitet
Markus Wengelin, ledamot - Bollnäspartiet
Anarbek Asylbashev, ersättare - Miljöpartiet de gröna
Ingrid Hammarberg, ersättare - Liberalerna
Lennart Näslund, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Sonja Westerlund, ersättare - Centerpartiet
Cecilia Widéen, ersättare - Bollnäspartiet

 
Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, samt efter handläggning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Nämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Britt-Inger Dobbrown, ordförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Åsa Olsson, förste vice ordförande - Liberalerna
Bertil Eriksson, ledamot - Kristdemokraterna
Inga-Lill Gustafson, ledamot - Bollnäspartiet
Barbro Wåger, ledamot - Centerpartiet
Dick Helgesson, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Erik Borvall – Centerpartiet
Maria Rens, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Börje Widéen, ersättare - Bollnäspartiet
Liselotte Öhlèn, ersättare - Vänsterpartiet

 
Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister


 
 
 
 

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenförsörjning och avlopp, nyanläggning och förvaltning av kommunens gator, vägar, trafikanordningar, parker, planteringar, lekplatser och allmänna platser, kommunens VA-verk och kommunens parkeringsövervakning.

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:
Mats Löwenstein, ordförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Ingvar Persson, förste vice orförande - Moderata samlingspartiet
Marina Nilsson, andre vice orförande - Centerpartiet
Alf Molin, ledamot - Bollnäspartiet
Per Bång, ledamot - Moderata samlingspartiet
Lennart Näslund, ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Peter Nordebo, ledamot - Liberalerna
Lars B Andersson, ersättare - Vänsterpartiet
Ragnar Berglund, ersättare - Bollnäspartiet
Gun-Britt Lindblom, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Lars Sonevik, ersättare - Moderata samlingspartiet
Ulrika Stark, ersättare - Centerpartiet
Klas Tallvid, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Roy Vonborg, ersättare - Moderata samlingspartiet

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Miljö- och byggnämnden handlägger och fattar beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen med mera. Uppgifter inkluderar planläggning, bygglov, bostadssociala frågor, miljö- och hälsoskydd, mätningsteknisk verksamhet och kartförsörjning.

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:
Fredrik Skoglund, ordförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Curt Dübeck, förste vice ordförande - Moderata samlingspartiet
Roger Kvarnäng, andre vice ordförande - Centerpartiet
Eva Blomberg Svensson, ledamot - Vänsterpartiet
Jonny Röstberg, ledamot - Bollnäspartiet
Börje Widéen, ledamot - Bollnäspartiet
Marianne Wängelin, ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Olof Ekström, ersättare - Centerpartiet
Ingrid Hammarberg, ersättare - Liberalerna
Patrik Hansson, ersättare Bollnäspartiet
Peter Linzie, ersättare - Moderata samlingspartiet
Alf Molin, ersättare - Bollnäspartiet
Jan-Olov Skoglund, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Anders Sundström, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Barn och utbildningsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Under nämnden finns det ett arbetsutskott som består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Åsa Äng Eriksson, ordförande - Moderata samlingspartiet
Ann-Katrin Samuelsson, förste vice ordförande  - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Yanina Westergren, andre vice ordförande - Liberalerna
Tomas Burvall, ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Izdehar Chik Aljabl, ledamot - Bollnäspartiet
Mattias Ekström, ledamot - Moderata samlingspartiet
Ida Engberg Sepänaho, ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Sandra Hölzgen, ledamot – Sverigedemokraterna
Kristoffer Löfgren, ledamot - Vänsterpartiet
Bengt-Olov Renöfält, ledamot- Centerpartiet
Charlie Östlund, ledamot- Bollnäspartiet
Lisa Hansson - Bollnäspartiet
Elsy Burman, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Mats Eriksson, ersättare - Bollnäspartiet
Efrem Habte, ersättare - Centerpartiet
Madeleine Sjölin, ersättare - Moderata samlingspartiet
Ida Modig Westergren, ersättare - Centerpartiet
Joakim Warnemann – Socialdemokraterna
Maria Furustål-Lundin, ersättare - Sverigedemokraterna
Jiaman Tang, ersättare - Moderata samlingspartiet
Johan Toll, ersättare - Miljöpartiet de gröna
Ann Catrin Törnblom, ersättare  - Vänsterpartiet

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter. 
Se förtroendemannaregister

Socialnämnden ansvarar för socialtjänst inom individ- och familjeomsorg. Det gäller barn, unga och vuxna som behöver stöd. Personer med funktionsnedsättning ingår också i nämndens ansvarsområde liksom vård och omsorg av äldre på servicehus, äldre som behöver hemtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård. Även ansvaret för ensamkommande flyktingbarn ligger på nämnden samt konsumentvägledningen som informerar om rättigheter och skyldigheter gentemot näringsidkare.

Socialnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Under nämnden finns ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Erika Engberg, ordförande - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Bengt Olof Staffas, förste vice ordförande - Bollnäspartiet
Elisabeth Johansson, andre vice ordförande - Centerpartiet
Saga Astner, ledamot - Liberalerna
Göran Jansson, ledamot - Vänsterpartiet
Jessika Ljusner, ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Kenneth Nyman, ledamot - Sverigedemokraterna
Fredrik Skoglund, ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Cecilia Widéen, ledamot - Bollnäspartiet
Tommy Winqvist, ledamot - Moderata samlingspartiet
Christina Ung, ledamot - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Birgitta Andersson, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Liza Bolinder, ersättare - Bollnäspartiet
Ragnar Berglund, ersättare - Bollnäspartiet
Carina Falk Norgren, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Joel Sundström, ersättare - Vänsterpartiet
Nicklas Fredriksson, ersättare - Centerpartiet
Matina Göljèn Vonborg, ersättare - Moderata samlingspartiet
Fredrik Nilsson, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Göran Nordh, ersättare - Sverigedemokraterna
Hussein Said, ersättare - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Kent-Olof Ståhl, ersättare - Kristdemokraterna

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01