Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Miljö- och byggnämnden handlägger och fattar beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen, miljö- och hälsoskyddslagstiftningen med mera. Uppgifter inkluderar planläggning, bygglov, bostadssociala frågor, miljö- och hälsoskydd, mätningsteknisk verksamhet och kartförsörjning.

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:
Fredrik Skoglund (S), ordförande
Marianne Wängelin (S), ledamot
Börje Widéen (B), ledamot
Jonny Röstberg (BP), ledamot
Curt Dübeck (M), förste vice ordförande
Roger Kvarnäng (C), andre vice ordförande
Eva Blomberg Svensson (V), ledamot
Jan-Olov Skoglund (S), ersättare
Anders Sundström (S), ersättare
Alf Molin (BP), ersättare
Patrik Hansson (BP), ersättare
Peter Linzie (M), ersättare
Olof Ekström (C), ersättare
Yanina Westergren (L), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01