Socialnämnden ansvarar för socialtjänst inom individ- och familjeomsorg. Det gäller barn, unga och vuxna som behöver stöd. Personer med funktionsnedsättning ingår också i nämndens ansvarsområde liksom vård och omsorg av äldre på servicehus, äldre som behöver hemtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård. Även ansvaret för ensamkommande flyktingbarn ligger på nämnden samt konsumentvägledningen som informerar om rättigheter och skyldigheter gentemot näringsidkare.

Socialnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Under nämnden finns ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Erika Engberg (S), ordförande
Fredrik Skoglund (S), ledamot
Hussein Said (S), ledamot
Christina Ung (S), ledamot
Bengt Olof Staffas (BP), 1:e vice ordförande
Cecilia Widéen (BP), ledamot
Tommy Winqvist (M), ledamot
Elisabeth Johansson (C), andre vice ordförande
Saga Astner (L), ledamot
Göran Jansson (V), ledamot
Kenneth Nyman (SD), ledamot
Birgitta Andersson (S), ersättare
Sven-Inge Hallström (S), ersättare
Fredrik Nilsson (S), ersättare
Carina Falk Norgren (S), ersättare
Liza Bolinder (BP), ersättare
Ragnar Berglund (BP), ersättare
Matina Göljèn Vonborg (M), ersättare
Nicklas Fredriksson (C), ersättare
Kent-Olov Ståhl (KD), ersättare
Joel Sundström (V), ersättare
Göran Nordh (SD), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01