Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nyanläggning och förvaltning av kommunens anläggningar för vattenförsörjning och avlopp, nyanläggning och förvaltning av kommunens gator, vägar, trafikanordningar, parker, planteringar, lekplatser och allmänna platser, kommunens VA-verk och kommunens parkeringsövervakning.

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Förtroendevalda:
Mats Löwenstein (S), ordförande
Lennart Näslund (S), ledamot
Alf Molin (BP), ledamot
Ingvar Persson (M), 1:e vice ordförande
Per Bång (M), ledamot
Marina Nilsson (C), andre vice ordförande
Peter Nordebo (L), ledamot
Gun-Britt Lindblom (S), ersättare
Klas Tallvid (S), ersättare
Ragnar Berglund (BP), ersättare
Roy Vonborg (M), ersättare
Lars Sonevik (M), ersättare
Ulrika Stark (C), ersättare
Lars B Andersson (V), ersättare

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01