Valnämnden utser röstmottagare och är vald av kommunfullmäktige, som även utser ordförande och vice ordförande. Valnämnden handhar alla uppgifter kring och organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.
Verksamheten är lagreglerad och kan även omfatta exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Förtroendevalda:
Elsy Burman (S), 1:e vice ordförande
Markus Wengelin (BP), ledamot
Britt-Marie Rosenqvist (MP), ordförande
Lena Winterberg (C), ledamot
Göran Jansson (V), 2:e vice ordförande
Lennart Näslund (S), ersättare
Cecilia Widéen (BP), ersättare
Anarbek Asylbashev (MP), ersättare
Sonja Westerlund (C), ersättare
vakant (L), ersättare

 
Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald? Se förtroendemannaregistret nedan. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.
Se förtroendemannaregister

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01