Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs kommunala tillgänglighetsråd är ett råd där kommunen och den lokala Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, Funktionsrätt Bollnäs samarbetar.

Kommunala tillgänglighetsrådet är underställd kommunstyrelsen. Rådet är ingen kommunal nämnd utan en viktig kanal till personer med funktionsnedsättning i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Handikapporganisationer samt politiker från kommunala nämnder har en bred presentation i det kommunala tillgänglighetsrådet. Varje representant i KHR företräder ett speciellt område och för att kunna belysa en problematik krävs samtliga representantens kunskap och erfarenheter. Detta är en förutsättning för att uppnå en god genomslagskraft för de tillgänglighetspolitiska frågorna i Bollnäs kommun.

Syfte
- Kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande/initierande organ för tillgänglighetspolitiken i kommunen.
- Tillgänglighetsrådet påverkar arbetet så att handikapperspektivet integreras och framträder i förvaltningarnas arbete.
- I tillgänglighetsrådet samråder och informerar kommunen om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktions­nedsättning.
- Tillgänglighetsrådet följer årligen upp hur (det av kommunfullmäktige 2002-02-25, § 24, antagna) kommunens handikappolitiska program efterlevs.

Länkar och mer information
pdfFunktionshinderspolitisk policy för Bollnäs kommun454.19 KB (2019)
Länk till sammanträdeskalendern
Länk till protokollsbibliotek
Instruktion för Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)
Länk till hemsidan Myndighet för delaktighet
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ledamöter i tillgänglighetsrådet representeras av:

Representanter Bollnäs kommun

Lars B Andersson, Vänsterpartiet
Elsy Burman, Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Curt Dübeck, Moderata samlingspartiet
Nicklas Fredriksson, Centerpartiet
Ingrid Hammarberg, Liberalerna
Göran Jansson, Vänsterpartiet
Roger Kvarnäng, Centerpartiet
Kristoffer Löfgren, Vänsterpartiet
Peter Nordebo, Liberalerna
Lennart Näslund, Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Johan Persson Bång, Moderata samlingspartiet
Britt-Marie Rosenqvist, Miljöpartiet de gröna
Tommy Winqvist, Moderata samlingspartiet
Roy Vonborg, Moderata samlingspartiet

Representanter Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, Funktionsrätt Bollnäs

Ledamöter
Mona Nilsson DHR, ordinarie
Lillemor Forslund, ordinarie
Mikael Lindh RSMH, ordinarie
Susanne Jonsson HRF, ordinarie
Susanne Berbres FUB, ordinarie
Margareta Lind FUB, ersättare
Britt-Louise Andersson, ersättare
Kjell Jernkrok REUMA, ersättare

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01