Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

År 2020 ska högst 1 % av de sjöar som är större än 5 hektar, och högst 15 % av rinnande vatten, vara drabbade av försurning på grund av mänsklig verksamhet. I försurningskänsliga områden bör skogsmarken kompenseras med baskatjoner (askåterföring eller kalkning) vid GROT*-uttag (*grenar och toppar).

För att bidra till att miljömålen ovan uppnås ska kommunens förvaltningar och bolag;

- som skogsägare ta hänsyn till om skogen är belägen i försurningskänsliga områden och förvalta den utifrån de förutsättningar som krävs.

- i de fall GROT-uttag sker på kommunens mark ska kompensation göras, till exempel genom askåterföring.

- senast 2020 ska samtliga gräsklippare och andra mindre arbetsmaskiner uppfylla svanenmärkningens krav, eller likvärdiga krav, gällande utsläpp av försurande ämnen.