Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Koldioxidutsläpp från fossila bränslen inom kommunen ska minska med 2 % per år till 2020. Körda mil per invånare ska kontinuerligt minska. Målet till 2020 är 610 mil/invånare och år. Till 2020 ska 30 % av bilar registrerade på ägare folkbokförda i Bollnäs vara miljöbilar.

För att bidra till att målen ovan uppnås ska kommunens förvaltningar och bolag;

- minska sina tjänsteresor med 10 % utifrån antalet körda kilometer, och med 20 % utifrån antalet resor

- äga eller leasa tjänstebilar som har högsta möjliga miljöklass utifrån verksamhetens behov

- senast år 2020 använda bilar som drivs med alternativa bränslen, och Bollnäs kommun ska medvetet verka för etablering av tankställen för alternativa bränslen, samt laddstolpar för elbilar.