Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vattenskyddsområden och geologiska formationer med betydande grundvattentillgångar ska skyddas via fysisk planering senast 2020.
 

För att bidra till att målet ovan uppnås ska förvaltningar och bolag i kommunen;

- utreda krav på, samt förutsättningar och behov av reservvattentäkt, senast 2015.

- inventera vattenskyddsområden med avseende på riskobjekt, senast 2020.

- senast 2020 skydda geologiska formationer med betydande grundvattentillgångar via fysisk planering. Detsamma gäller för alla dricksvattenförekomster som används för uttag av dricksvatten.Det är Samhällsbyggnadskontoret som i samverkan med Helsinge Vatten AB ansvarar för utredning av reservvattentäkt. De övriga två målen ansvarar Samhällsbyggnadskontoret själva för.