Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Insamling av farligt avfall från hushållen ska öka med 20 % till 2020 jämfört med 2012. Källsortering av hushållsavfall ska kontinuerligt öka och den totala mängden avfall ska kontinuerligt minska. Bollnäs kommun ska sträva efter att det år 2020 ska finnas separat insamling av komposterbara komponenter för att distribuera till biogasproduktion. År 2020 ska den totala energianvändningen i samhället ha börjat minska.

För att bidra till att målen ovan uppnås ska kommunens förvaltningar och bolag;

- ha infört kärl för insamling av farligt avfall, samt för återvinning enligt producentansvaret.

- kärl för insamling av pant ska också införas.

- mängden avfall i kommunens verksamheter ska minska.

- uppvärmningen av kommunens fastigheter ska vara fossilfri år 2020.

- år 2020 ska energianvändningen ha minska med 10 % jämfört med 2009.

- år 2020 ska förbrukningen av eldningsoljor, vid normaldrift, i värmeverk och offentliga lokaler ha fasats ut.

- Bollnäs kommun ska successivt övergå till att köpa miljömärkt el till sina lokaler och fastigheter.