Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Inga nya mål gällande Levande skogar har formulerats när de nya målen i övrigt antogs i maj 2013. Förhoppningen är att nya mål ska formuleras i samverkan med Skogsstyrelsen under 2014.