Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Minst ett utdikat våtmarksområde ska vara restaurerat till år 2020.

Våtmarker ska utredas med avseende på tillgänglighet och trygghet, senast 2020.

För att bidra till att målet ovan uppnås ska förvaltningar och bolag i kommunen;

- minst ett våtmarksområde ska utvecklas och kunna användas av skolor och andra organisationer i studiesyfte.

- fullgod hänsyn ska tas vid avverkning av skog. Vid avverkning på kommunens marker ska gällande lagar och kriterier i skogscertifieringen följas.