Genom konsumentvägledningen får du hjälp och stöd i ditt konsumentärende. Konsumentvägledningens uppgift är att informera om rättigheter och skyldigheter enligt konsumentlagarna samt rådgöra i avtalsfrågor mellan privat personer och företag.

Du kan kontakta oss för information inför ett köp av en vara eller tjänst, till exempel vid köp av bil, hus eller telefoni- och internettjänster samt vad du bör tänka på när du ska anlita en hantverkare.

I första hand är konsumentvägledningen en hjälp till självhjälp. Målsättningen är att konsumenterna på egen hand ska kunna gå vidare med sitt ärende som en tryggare och starkare konsument efter kontakt med konsumentvägledare.

Vi kommer gärna ut i skolor, föreningar och företag och informerar om konsumentlagarna

Ingrid Larsson är konsumentvägledare i Bollnäs. Direktnummer till Ingrid är 0278-253 01 och e-postadressen är: konsument@bollnas.se

Besöksadress: Realskolegatan 5, Bollnäs

 

Coronaviruset – ekonomiska problem
För många innebär coronaviruset en försämrad privatekonomi, på grund av till exempel varsel, arbetslöshet eller minskad inkomst. Läs mer här på Konsumentverkets sida: Hallå konsument
Där finns samlad information och viktiga länkar.

 

Information om behandling av personuppgifter vid Konsumentvägledning
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och innebär bland annat stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. För Socialförvaltningen Bollnäs Kommun innebär detta bland annat skyldighet att informera dig vid behandling av dina personuppgifter.Läs mer här: pdfinformation vid personuppgiftsbehandling

 
Nyttiga länkar

Konsumentverket

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

NIX

Konsument Europa

Konsumenternas el-bank-o telebyråer

Fastighetsmäklarinspektionen

Hallå konsument