Bollnäs kommuns budget- och skuldrådgivare kan hjälp dig med :
  • att kostnadsfritt ge råd och stöd om du har ekonomiska problem och skulder

  • att göra en hushållsbudget

  • att göra upp avbetalningsplaner med banker och kreditgivare

  • att råda och stödja inför en ansökan om skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

 

Skuldsaneringens krav:
  • du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år

  • det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden

  • normalt krävs att du är folkbokförd i Sverige

  • du får inte ha pågående näringsförbud

  • du kan i princip bara få skuldsanering en gång

  • du som driver enskild firma kan få skuldsanering, men endast om ekonomin i företaget är enkel att utreda

Om du blir beviljad skuldsanering får du leva på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla inkomster utöver denna nivå går till att betala av skulderna. Du betalar själv enligt betalningsplanen till dem du är skyldig pengar. Det är kronofogden som beslutar i ärenden om skuldsanering. Behöver du hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta budget- och skuldrådgivningen.

Ring gärna och boka en tid. Naturligtvis har vi tystnadsplikt.

 

 

 

Se Konsumentverkets film: Budget- och skuldrådgivning – för dig med skulder

 

Kontaktinformation
Konsumentvägledare Vanja Hylenius, 821 80 Bollnäs
Besöksadress: Realskolegatan 5 (gamla Sävsbergsskolan) i Bollnäs
Telefon: 0278-253 01 , e-post: konsument@bollnas.se