kulturabilder

KulturA är ett projekt som bedrivs av Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland och består av flera delprojekt.
Inom ramen för KulturA ges möjlighet för praktik, arbetsträning, förstärkt arbetsträning samt meningsfull sysselsättning.

I samarbete med Bollnäs sockens Hembygdsförening, Forskarföreningen Släkt och Bygd, Hanebo Hembygdsförening samt Segersta Hembygdsförening sker digitalisering av kulturella bilder och handlingar.

DiBiS Production i Söderhamn samarbetar med kulturorganisationerna och fotografierna kommer att publiceras i DiBiS Bildarkiv, vilket är sökbart och fritt för allmänheten.

I samarbete med kamratföreningen Bollnäs Gamla Giffare, sker scanning av deras stora bild- och klipparkiv som finns inom föreningen.

Övriga mindre arbetsuppgifter från andra samarbetspartners utförs även i projektet.
 

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift
Här hittar du oss (karta, pdf)

Kontakt
Arbetsledare/handledare
Yamile Gomez Ramos
070 - 204 59 76


Externa länkar:
Arbetsförmedlingen
Bollnäs Hembygdsförening
Hanebo Hembygdsförening
Segersta Hembygdsförening
Forskarföreningen Släkt och Bygd, Bollnäs
DiBiS
 

Enhetschef
Anita Bolkéus

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
070-205 68 23