Redan när du går i staden befinner du dig i ett kulturarv och en kulturmiljö. Allt runt dig är kultur skapad av tidigare generationer. Onbacken i Bollnäs, där bollnäsbor levt på järnåldern från år noll och femhundra år framåt är unik då den ligger centralt i tätorten och inte har några kulturlager ovanpå. Bollnäs kyrka, tidigt 1300-tal, byggdes knappa kilometern söderut i dalgången och har dominerat platsen i femhundra år.

1855 börjar George Collini bygga det som skulle bli Bollnäs tätort, ”Bollnässtaden”, mellan kyrkan och Onbacken. När järnvägen ansluter 1878 tar utvecklingen fart. Storhetstiden för de stora hälsingegårdarna är 17-1800-talen då bondeslotten växer fram. Här dominerar inte städerna utan den rika landsbygden och så är det än idag.

Museet med sina vackra fyra doriska kolonner uppfördes till Bollnäsutställningen 1929 och ritades av stadens arkitekt Carl Bååth. På Museet finns idag en museisamling med 4000 poster bollnäsiana, här finns också Bollnäs Konsthall.

Synnerligen värdefulla kulturmiljöer är de sex hembygdsgårdar som drivs av hembygdsföreningarna i Undersvik, Arbrå, Rengsjö, Segersta, Hanebo och Bollnäs. Andra historiskt värdefulla miljöer i Bollnäs är exempelvis Växbo Kvarn och Växbo Lin, Hälsingegårdarna Gästgivars i Vallsta, Renshammar i Bollnäs och Träslottet Hans-Anders i Arbrå. På Bollnäs bibliotek hittar du Forskarföreningen Släkt & Bygd.


Arbrå, Hanebo/Segersta-, Woxsjöns kyrkbåtsroddare
Uthyrning kyrkbåtar, arrangemang
Hemsida Hälsingekyrkbåtsroddare


Arkiv Gävleborg
Bevarar och tillgängliggör enskilda arkiv i Gävleborgs län
Hemsida Arkiv Gävleborg


Bollnäs Sockens Hembygdsförening
Hembygdsverksamhet
Hemsida Bollnäs Sockens Hembygdsförening

Digital Kultur
Digitaliserar och publicerar gamla bilder på nätet
Hemsida Digital Kultur

Forskarföreningen Släkt & Bygd
Släktforskning, lokalhistoriskt arkiv
Hemsida Släkt & Bygd


Hanebo Hembygdsförening
Hembygdsverksamhet
Hemsida Hanebo Hembygdsförening


KulturA
Digitaliserar bilder och noter
Hemsida KulturA


Museet/Bollnäs konsthall
Utställningar, samlingar
Hemsida Museet/Bollnäs konsthall


Rengsjö Hembygdsförening
Hembygdsverksamhet
Hemsida Västerby


Renshammar, Träslottet, Gästgivars
Hälsingegårdar
Hemsida Hälsingegårdar

Undersviks Hembygdsförening
Hembygdsverksamhet
Hemsida Undersviks Hembygdsförening


Växbo Kvarn/Trolldalen
Linberedning, smedja, kvarn
Hemsida Växbo Lin

Med reservation för eventuella ändringar!


Bollnäs Turism