Kulturföreningar i Bollnäs kommun

Kulturföreningar
Det finns närmare 400 registrerade föreningar och organisationer i Bollnäs kommun, många av dessa hamnar inom kulturområdet.
Det finns 12 st, så kallade, avtalsföreningar inom området kultur.


Avtalsföreningar
Sedan 20 år tillbaka finns inom Bollnäs kommun kulturföreningar med skriftliga avtal med Bollnäs kommun om att arrangera ett fastställt kulturutbud.
I dagsläget finns i Bollnäs kommun 12 st kulturföreningar/organisationer som har ekonomisk ersättning via avtal. Syftet är att via överenskommelser med föreningslivet garantera ett rikhaltigt kulturutbud till kommuninvånarna. Ett kvalitativt baskulturutbud som samtidigt ger föreningslivet ett långsiktigt ekonomiskt stöd.


För mer information:
Kontaktperson är Kultursekreterare Karin Knape tfn 0278-255 26 

När det gäller föreningsstöd kontakta:
Sofie Lindkvist på kommunstyrelsekontoret
tfn 0278-265 28, sofie.lindkvist@bollnas.se