Lediga småhustomter i Bollnäs kommun

Bollnäs

Försäljning pågår av tomterna på Ren

Norrlandsvägen 52  –  tomt för bostad ca 1 km norr om Bollnäs centrum.
Norrlandsvägen 40 - kombinationstomt (bostad/handel) ca 1 km norr om Bollnäs centrum.

Lottefors

Två-tre tomter Sågtorparvägen (område 5),
Lottefors ca 10 km norr om Bollnäs.

Arbrå

Fyra tomter i centrala Arbrå,
ca 15 km norr om Bollnäs (område 6).

Kilafors

Norr: Två tomter i centrala Kilafors. Ca 20 km söder om Bollnäs (område 7)
Sibo: En tomt ca 3 km söder om Kilafors samhälle (område 7)


Är du intresserad av en småhustomt i Bollnäs? Ta kontakt med
Susanne Lekstrand, susanne.lekstrand@bollnas.se tfn 0278-252 18

Fastighetsgruppen

Mark och exploatering:
Per Molin
Skicka e-post
0278-251 15

Lediga lokaler:
Petter Bäckebjörk
Skicka e-post
0278-256 28

Lediga tomter:
Susanne Lekstrand
Skicka e-post
0278-252 18