Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, legitimerad sjuksköterska med ansvar för att du får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet genom att:

  • det finns rutiner för medarbetare inom vård- och omsorgsboende, boende för personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård, så att de vet när de ska kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal
  • du som brukare/patient får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat
  • ta beslut om att delegera (överlåta) ansvar till annan vårdpersonal i de fall säkerheten för dig som brukare/patient inte påverkas
  • det dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournaler enligt gällande regelverk
  • hanteringen av läkemedel är säker och fungerar väl   

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tillsyns ansvar och följer regelbundet upp hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde. Ansvarar för lex Maria anmälan.

 

 Bitte 2

Kontakt Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS:

Britt-Marie Blom Lindström
Telefon: 0278 -256 98