Tillsyn av de anläggningar där någon form av miljöfarlig verksamhet bedrivs är uppdelad mellan länsstyrelsen och kommunen. Länsstyrelsen bedriver tillsyn på företag som kräver tillstånd t ex hetvattencentralen, grus- och bergtäkter och avfallsanläggningar. Kommunen bedriver tillsyn på anmälningspliktiga anläggningar som mindre reningsverk, sågverk, större lantbruk med mera.

Tillsynen bedrivs bland annat som kontroll av utsläppsdata, villkorsefterlevnad, rådgivning samt uppföljning av klagomål.

Förutom dessa finns ett stort antal anläggningar som varken kräver tillstånd eller anmälan men där tillsyn ändå ska bedrivas. Vid dessa har kommunen tillsynsansvaret. 

Kontaktpersoner
Peter Strömbäck (telefontid 8.00-9.30)
Björn Walldén (telefontid (8.30-9.30)
Elisabet Walldén (telefontid 8.30-9.30)
Jennie Zetterlund (telefontid 8.00-9.30) föräldraledig till januari 2022
Miranda Berg (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se