Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Moderna språk 

Elever börjar läsa moderna språk redan i årskurs 6 och de får då också sitt första betyg i ämnet. Språkvalet tar eleverna sedan med sig till årskurs 7.

Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng, vilket innebär att det läggs till i elevernas meritvärde som då blir högre och ökar chanserna att komma in på en gymnasieutbildning.

Inom den kommunala grundskolan kan man välja mellan följande språk (ger meritpoäng)

• Franska
• Spanska
• Tyska

Man kan också välja mellan följande språk (ger inga meritpoäng)

• Utökad engelska/svenska
• Modersmål (ersätter inte frivillig modersmålsundervisning)
• Teckenspråk (för hörande som har teckenspråkiga i sin närhet)

För att undervisning påbörjas krävs att minst fem elever har valt språket. Detta gäller dock inte om man väljer modersmål och om modersmålet är ett nationellt minoritetsspråk.

Byte av modernt språk

Byte av språk sker i samråd med elev, vårdnadshavare, lärare och studie- och yrkesvägledare, men beslutet tas av rektor. Byte beviljas i regel endast vid terminsstarter. 

Önskemål om ändring av språkval

Så här gör man för att välja

Valet till moderna språk görs under våren. Mer information om moderna språk i grundskolan finns på skolverkets hemsida www.skolverket.se och i broschyren Dags för språkval!

Vid eventuella frågor, går det bra att kontakta mentor eller rektor.

 

Dela på Facebook