Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Välja moderna språk 

Elever börjar läsa moderna språk i årskurs 6 och får då också sitt första betyg i ämnet. Eleverna fortsätter sedan att läsa samma språk i årskurs 7.

Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng, vilket innebär att det läggs till i elevernas meritvärde som då blir högre och ökar chanserna att komma in på en gymnasieutbildning.

Inom den kommunala grundskolan kan man välja mellan följande språk (ger meritpoäng)

• Franska
• Spanska
• Tyska

Man kan också välja (ger inga meritpoäng)

• Utökad engelska/svenska
• Modersmål (ersätter inte frivillig modersmålsundervisning)
• Teckenspråk (för hörande som har teckenspråkiga i sin närhet)

Det krävs att minst fem elever har valt ett språk för att få undervisning i det, men det gäller inte om man väljer modersmål och om modersmålet är ett nationellt minoritetsspråk.

Byte av moderna språk

Byte av moderna språk görs i samråd med elev, vårdnadshavare, lärare och studie- och yrkesvägledare, men beslutet tas av rektor. Byte beviljas i regel endast vid terminsstarter. 

Önskemål om ändring av språkval

Språkval varje vår

Valet till moderna språk görs under våren. En länk till språkvalet skickas ut via Unikum till vårdnadshavare som har barn i årskurs 5 och man har cirka två veckor på sig att välja.

Mer information om moderna språk i grundskolan finns på skolverkets hemsida www.skolverket.se och i broschyren Dags för språkval!

 

Vid eventuella frågor, går det bra att kontakta mentor eller rektor.