Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Välkommen till modersmålsenheten!

"En elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning." 
(Skollagen 10 kap. § 7, 11 kap. § 10)

I Bollnäs kommun är undervisningen i modersmål organiserad i en modersmålsenhet som undervisar elever från kommunens samtliga grundskolor.  

Undervisningen sker oftast på elevens skola, men om det är få elever på en skola som önskar samma språk, kan undervisningen ske på annan skola för att bilda en större undervisningsgrupp. Elevens huvudman ansvarar och står då för elevens resekostnader. 

All modersmålsundervisning ska ligga utanför elevens ordinarie schema så att den inte konkurrerar med undervisning i andra ämnen.

För att få modersmålsundervisning ska

 • språket vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
 • eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket
 • det finnas lämplig lärare att anställa
 • minst fem elever efterfråga språkundervisningen.

I Bollnäs kommun erbjuds för tillfället modersmålsundervisning i nedanstående språk

 • Amhariska
 • Arabiska
 • Engelska
 • Kurdiska
 • Oromo
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Tigrinja
 • Thailändska
 • Tyska

Om du vill att ditt barn ska läsa modersmål ansöker du via blanketten på Mina sidor. Det är rektor som beslutar om rätten till modersmålsundervisning.

Nationella minoritetsspråk

För de nationella minoritetsspråken (Finska, Meänkeili, Samiska, Romani Chib och Jiddisch) gäller andra regler, se information i menyn till vänster under Nationella minoritetsspråk.

Studiehandledning

Modersmålsenheten organiserar studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska. Mer information om verksamheten finns under rubriken Studiehandledning i menyn till vänster.

Om du har frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning kontakta

Lars Ahlström 
Chef modersmålsenheten
Tfn: 0278-255 57
E-post: lars.ahlstrom@bollnas.se

Tyck till här!