• Frukt
  • Konsthall
  • HoB
  • Kentaur
  • Bns1929
  • Museitak
  • Bnsstaden
  • Madonnan
  • Bnskarta
  • Museet invigning

Museet ritades av den kände Bollnäsarkitekten Carl Bååth. Byggnaden med sina vackra fyra doriska kolonner uppfördes till den stora Bollnäsutställningen 1929, av Bollnäs Hembygdsförening. 

Utställningen var en enastående manifestation av bygden. Industri, hantverk och konst visades fram och totalt 160 005 personer löste entré till utställningsområdet under denna enda sommar.

Avsikten med byggnaden var att inrymma ett Biologiskt museum, ett hembygdsarkiv samt ortens bibliotek.
Bygget av Museet var en enorm satsning i den lilla köpingen där en nyklassisk byggnad uppfördes för att manifestera framåtanda och storhet.

1970 köper Bollnäs kommun Museet och flera andra verksamheter inhyses i byggnaden. Bland annat konstnären Fritiof Strandberg, Bollnäs store konstnär som här i provinsen målade sina helt egna bilder. Han har sin ateljé på andra våningen under 1970-80 talen.

1995 återinvigs Museet, nu med Bollnäs Konsthall i entréplanet efter en omfattande renovering invändigt.
Konsthallen visar årligen 8-9 utställningar, mestadels konstutställningar, och då av bästa kvalitet.

Välkommen på besök eller hör av Dig till oss om Du vill veta mera.


Bollnäs Museum & Konsthall
Odengatan 17
821 43 Bollnäs

museum@bollnas.se

0278-253 26 Reception, Konsthall
0278-251 39 Intendent

Receptionen
konsthallen

Bollnäs museum & konsthall
Odengatan 17
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 26