Musik i Bollnäs kommun

Musiken är och har alltid varit en levande kraft i kommunen. Bollnäs Kulturskola har genom åren fungerat som en livsnerv för barn och ungas musikstudier och möjligheter till musicerande. Detta kan direkt avläsas i den rika flora av musikföreningar, kvalitativa arrangemang, och det goda rykte som bollnäsmusiker har både här hemma och i övriga landet. Varje sommar anställer kommunen ett tjugotal ungdomar som gatumusikanter.

Ungdomsgrupper samlas också under hela året på Rehnstedtska Gården för att spela rock. Musikveckan Musik vid Ljusnan arrangeras varje år i juni. GE- klaven är en kör som ger konserter under hela året. Folkmusiken, genom Bollnäsbygdens Spelmanslag, har satt avtryck inom folkmusikvärlden genom sitt färgstarka och okonventionella spelmanslag som samlar både ungdomar och äldre.

Framstående riksspelmän som slagit sig ner i kommunen är Åsa Jinder och Peter Puma Hedlund, med nyckelharpan som instrument. Konserter med professionell jazzmusik och kammarmusik arrangeras regelbundet. Ett stipendium, till minnet av jazzmusikern Åke ”Stan” Hasselgård, delas varje år ut till en ung jazzmusikant med bollnäsanknytning. Södra Hälsinglands Orkesterförening, Bollnäs Blås, och Bollnäs Ungdomsorkester svarar för ett varierat utbud av orkestermusik i kommunen.


Bilda GävleDala
Musikverksamhet, seminarier, utbildningar
Hemsida Bilda


Bollnäs Arbrå Manskör
Körsång även sakral
Tfn 0278-66 54 93


Bollnäs Blås
Konserter
Hemsida Bollnäs Blås


Bollnäs Jazz Club
Arrangerar jazzkonserter
Hemsida Bollnäs Jazz Club


Bollnäs kulturskola
Musikundervisning mm
Hemsida Kulturskolan


Bollnäs Ungdomsorkester
Ungdomsorkester
Tfn 0278- 253 98


Bollnäs, Världen
Festivalstämma
Hemsida Bollnäs, Världen


Bollnäsbygdens Spelmanslag
Folkmusikkonserter
Hemsida Bollnäsbygdens Spelmanslag


Freluga Trädgårdsscen
Arrangerar konserter
Hemsida Freluga Trädgårdsscen


GE-klaven
Körsång, konserter
Hemsida GE-klaven


Karisma Galleri & Trädgårdsscen
Arrangerar konserter
Hemsida Karisma


Kolifej på Renshammar
Folkmusikkonserter mm.
Hemsida Renshammar


Långnäsparken
Konserter, musikarrangemang
Hemsida Långnäsparken


Musik vid Ljusnan
Musikvecka i juni
Tfn 0278-66 54 93


Sagabiografen i Arbrå
Livesänd opera från Metropolitan i New York
Hemsida Sagabiografen


Studiefrämjandet i södra Hälsingland
Replokaler, spelningar & kurser
Hemsida Studiefrämjandet


Södra Hälsinglands Orkesterförening
Konserter
Tfn 070-341 95 03


Med reservation för eventuella ändringar!