Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

2020-11-27
Har ditt företag behov av att flytta ut del av julhandeln utanför butiken? Kontakta Emil på Tekniska kontoret så tittar vi på hur vi kan hjälpa er att lösa det. Emil nås på emil.gothlund@bollnas.se eller 0278-25212

2020-11-12

Flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas.
Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Läs mer här 

Omställningsstöd i tre ytterligare månader
Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.
Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. Stödet kräver anmälan till och statsstödsgodkännande av EU-kommissionen.
Regeringen har sedan tidigare infört omställningsstöd för stödperioder mellan mars och juli.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader
Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit överens om att man kommer att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Förlängd korttids-permittering i upp till sju månader
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
Redan i mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

 

2020-09-16
Kostnadsfri rådgivning för företag i Bollnäs kommun

Möjlighet till fyra timmars kostnadsfri rådgivning hos någon av våra upphandlade redovisningsbyråer, LRF Konsult, Revision 4U och Ekonomimästaren. Hör av er till Näringsliv- och utvecklingskontoret så berättar vi mer.

2020-05-14
Bollnäs kommun presenterade åtgärder som görs i samband med Covid-19 för Företagarnas styrelse
I går träffade kommunledningen tillsammans med Näringslivs- och utvecklingskontoret Företagarnas styrelse via ett digitalt möte för att presentera ett antal extraordinära åtgärder som genomförs i samband med Covid-19 med syfte att underlätta för näringslivet.

2020-04-24
Är din verksamhet samhällsviktig? Det här behöver du göra för att vara förberedd om förskolor och skolor stängs på grund av covid -19
För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller en huvudman för förskola, skola och fritidshem fatta beslut om att stänga verksamheten. I en sådan situation måste vissa vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för sina barn.

2020-04-21
En nationell företagsakut har startats
På uppdrag av Tillväxtverket har det skapats en nationell företagsakut som stöd och komplement till de kommunala insatser som görs runt om i landet. Den ska hjälpa, stötta och komplettera det arbete som görs i kommunerna med syfte att så många företag som möjligt ska få hjälp under den akuta krisen.

2020-04-20
Gratis konsultstöd till företag i Bollnäs kommun
För många företag har det till följd av covid-19 snabbt blivit en svår situation med stora intäktsbortfall och osäker framtid. För att underlätta för företag att se över situationen, få vägledning och ta fram handlingsplaner, har Bollnäs kommun idag tecknat avtal med de tre redovisningsbyråerna LRF Konsult, Revision 4U och Ekonomimästaren om att vara företagen behjälpliga.

2020-04-17
Regionalt omställningsstöd till små och medelstora företag
Med anledning av covid-19 och rådande pandemi har Region Gävleborg avsatt medel till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av pandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

2020-04-14

Företag och föreningar erbjuder utökad service
För att bidra till er alla som hjälper till att minska smittspridningen, genom att begränsa dina fysiska kontakter, har vi samlat företag och föreningar från Bollnäs kommun som erbjuder utökad service i och med covid-19.

2020-03-25
Bollnäs kommuns lättnader till lokala företagare
Konsekvenserna av Covid-19 har lett till att flera näringsverksamheter har drabbats hårt. Bollnäs kommun gör nu ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna av minskade intäkter för företagen som ett komplement till Regeringens insatser.

2020-03-17
Covid-19 - stöd för dig som företagare
Verksamt.se har samlat information från myndigheter om covid-19 som är viktig för dig som företagare att känna till.

Dela på Facebook