Konsekvenserna av Covid-19 har lett till att flera näringsverksamheter har drabbats hårt. Vi har gjort ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna av minskade intäkter för företagen som ett komplement till Regeringens insatser.

Bollnäs kommuns verksamheter erbjuder följande lättnader till dig som företagare:

 

Näringslivs- och utvecklingskontoret finns här för dig och ditt företag!
Våra medarbetare på Näringslivs- och utvecklingskontoret håller sig löpande uppdaterade om olika stöd samt har kunskap och kontakter som kan vara till hjälp i olika typer av konkreta utmaningar. Våra medarbetare hjälper dig som företagare att hitta rätt bland de stöd och möjligheter som finns.

Kontaktuppgifter till Näringslivs- och utvecklingskontoret
Telefon 0278-25000 (växeln, be om att bli kopplad till Näringslivs- och utvecklingskontoret)
E-post: naringslivochutveckling@bollnas.se