Företag och företagsamma människor är viktiga för vår välfärd. För att underlätta deras utveckling är det viktigt att vi skapar ett gott företagsklimat och att vi som kommun stimulerar och stödjer företagande i Bollnäs kommun. Under 2017 har ett stort antal medarbetare i Bollnäs kommun genomgått utbildningen Förenkla helt enkelt. Som en del av det arbetet har vi gemensamt tagit fram en handlingsplan för hur vi som kommun kan bidra till att skapa ett gott företagsklimat.

Handlingsplan, Förenkla helt enkelt 2018-2020