Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Leader collagebild 3603e

Utveckling Hälsingebygden

Människor skapar utveckling när de ges möjligheter att mötas, utbyta erfarenheter och kan hjälpas åt. Som människor växer vi genom engagemang och aktivt deltagande i idéutformning och insatser som påverkar utvecklingen av den egna bygden. Utveckling Hälsingebygden vill ge möjlighet till detta genom vårt arbete med LEADER (Lokalt ledd utveckling).
Under åren 2014 - 2023 finansierar Landsbygdsfonden, Region Gävleborg och Leaderområdets kommuner föreningens arbete med lokalt ledd utveckling.

Stöd till projekt
Föreningens huvuduppgift är att besluta om stöd till projekt inom ramen för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsstrategi. I detta stöd ingår såväl EU-medel som svensk offentlig medfinansiering. Föreningen ska stödja tillkomsten av, följa pågående och utvärdera genomförda projekt. Samverkan med andra Leader- och landsbygdsområden i Europa ingår i föreningens verksamhet.

Har du en idé?
Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Om Leader
Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening. Styrelsen för föreningen kallas LAG (Local Action Group). LAG leder arbetet och de arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde.
Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Det finns 53 leaderområden i Sverige där man jobbar med lokalt ledd utveckling.
Bollnäs ingår som en del i Leader Hälsingebygden, tillsammans med Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Härjedalen.

Här kan du läsa mer om beviljade projekt

Läs mer om Utveckling Hälsingebygden här

LeaderLogo s 6c730