Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

I Bollnäs finns det flera aktiva företagarföreningar och affärsnätverk. De är ett bra sätt att lära känna andra företagare inom kommunen men också ett sätt att marknadsföra sitt företag.

Näringslivs- och utvecklingskontoret arrangerar flera aktiviteter och möten varje år. På dem har du möjlighet att förutom att lära känna andra företagare också träffa lokala politiker och tjänstemän från kommunen.


Bollnäsdraget
Bollnäsdraget
Bollnäsdraget är en ekonomisk förening som samordnar handeln i Bollnäs kommun, uppdelat i 5 handelsområden för närvarande. De verkar för en levande stad med stort fokus på lokal handel, genom aktiviteter och evenemang året om marknadsför de Bollnäs som mötes- och handelsplats.Genom samverkan med näringsliv, organisationer, handel, kommun och föreningar utvecklas Bollnäs.
Läs mer om Bollnäsdraget


Företagarna
Företagarna
Företagarna är en medlemsorganisation för små och medelstora företag som verkar för att skapa starka nätverk bland företagare i Bollnäs, både inom föreningen och tillsammans med andra.
Samarbeten med andra är väldigt viktigt, för att tillsammans driva på utvecklingen i Bollnäs. Därför har föreningen en nära kontakt med beslutsfattare, tjänstemän och politiker, för att delta i arbetet kring beslut som rör företagande i kommunen.
Läs mer om företagarna


Teknikcollege
Teknikcollege

Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Konceptet är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare samt en kvalitetsstämpel på utbildningar. En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri fortsatt ska vara konkurrenskraftigt, både på lång och kort sikt.
Vi är glada för de företag som vi har med oss i vår samverkan i dag, men det finns plats för fler.
Läs mer om teknikcollege


Regionala näringslivsfrämjare

Almi
Det här gör Almi
Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.
Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.
Läs mer om Almi

Coompanion
Coompanion
Vad kan Coompanion hjälpa dig med?
Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.
Coompanion Gävleborg är en ekonomisk förening och har idag 32 medlemmar som består av länets kommuner, etablerad kooperation, arbetsintegrerande sociala företag och kooperativa företag i regionen.
Läs mer om Coompanion


Drivhuset
Drivhuset
Drivhuset stöttar idésprutor, frilansare, företagare, eldsjälar och förändringsfantaster på utvecklingsresan. Hos oss får du kunskap och inspiration att driva ideér och organisationer framåt. Härifrån – till hur långt som helst.
Vägledning - utbildning - mötesplats.
Läs mer om Drivhuset

Region Gävleborg
Företagsstöd (Region Gävleborg)
Här hittar du information om hur du söker företagsstöd. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar utveckling och tillväxt i länet.
Läs mer om företagsstöd

Företagarna
Företagarna Gävleborg
Företagarna Gävleborg arbetar för att det ska bli enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag i Gävleborg! Vi stöttar våra lokalföreningar i deras verksamhet och driver opinion för att företagare ska bli mer framgångsrika i sitt företagande.
Läs mer om företagarna Gävleborg

Högskolan i Gävle
Högskolan Gävle
Högskolan är en del av samhället, och en viktig del av högskolans verksamhet är den samverkan som sker med privat, offentlig och idéburen sektor i samhället.
Vi vill samverka för att lösa problem, möta behov och komma till nya insikter som gör att vi utvecklas tillsammans. Ny kunskap växer fram genom ett samspel mellan studenter, forskning och näringsliv. Allt handlar om samarbete och Högskolan är en plats där vi kan mötas. I samverkan skapar vi en hållbar värld.
Läs mer om Högskolan Gävle