Spännande om företagande i Bollnäs kommun!
Lördag den 21 augusti förvandlades Brotorget i Bollnäs till en spännande utställning med inspirerande företagare, fakta om näringslivet i kommunen, olika intervjuer, underhållning av estetelever, Jakob Trollkarl och tipsrunda. Många tog chansen att till exempel få lära sig mer om hur det går till att starta eget företag. Syftet med arrangemanget var bland annat att uppmärksamma entreprenörer, företagare och företag i vår kommun. Världsentreprenördagen 2021 arrangerades tillsammans med Företagarna, UF (Ung Företagsamhet), Bollnäsdraget och Näringslivs- och utvecklingskontoret på Bollnäs kommun.

WED Brotorget 21 augusti 2021
Arrangemanget på Brotorget ordnades med anledning av Världsentreprenördagen och syftet var bland annat att uppmärksamma alla duktiga entreprenörer, företagare och företag i vår kommun.

WED prisutdelning Silvertranan Årets Företagare 2021 Robert Ljung
Tidigare i år utsågs Robert Ljung på Ljungs Bygg AB till Årets Företagare i Bollnäs. Av tradition tilldelar Bollnäs kommun priset Silvertranan till den som utsetts till Årets Företagare och priset delades ut på Brotorget av kommunledningen. Från vänster: Benny Engberg (BP), Britt-Marie Rosenqvist (MP), Åsa Äng Eriksson (M), Marie Centerwall (S) samt Robert Ljung.

WED UF - Ung Företagsamhet Brotorget 2021

Ung Företagsamhet fanns på plats på Brotorget tillsammans med Företagarna, Bollnäsdraget och Näringslivs- och utvecklingskontoret för att inspirera och berätta mer om företagande.

 


Om World Entrepreneurs ’Day - WED
Varje år den 21 augusti uppmärksammas World Entrepreneurs ’Day, WED, med syfte att skapa medvetenhet om entreprenörskap, företagande, innovation och ledarskap över hela världen. Det kan göras genom olika typer av event, föreläsningar, intervjuer, workshops mm. Arrangörerna i de olika länderna får då använda sig av logotypen för WED, och kan dela evenemang och nyheter för att hjälpa till att sprida entreprenörskapet på ett positivt sätt.
Läs mer om World Entrepreneurs ’Day