Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

När du ska starta eget företag, eller om du planerar att ändra inriktning på en verksamhet som du redan driver, kan du behöva tillstånd från eller göra en anmälan till olika myndigheter. Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten. Även verksamheten i sig kan medföra särskilda krav. Krav på anmälan, registrering eller tillstånd följer oftast av bestämmelser i en lag.

» Läs mer om regler och tillstånd