Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Verksamt.se
Webbsidan verksamt.se är en informationsrik webbplats där du kan inhämta mycket information och kanske också få svar på dina första frågor eller funderingar. Här finns även bra checklistor som du kan ta del av.
» www.verksamt.se

Finansiering
Finansiering är ofta en viktig fråga vid uppstarten av ett företag. Det finns flera parter att kontakta gällande finansiering, ex din bank eller Almi. Det finns även möjlighet till företagsstöd i olika former.
» www.almi.se

Tillstånd och regler
Beroende på vilken typ av företag som du kommer att driva kan du behöva söka tillstånd eller anmäla din verksamhet till kommunen eller till annan myndighet.
» Läs mer om tillstånd och regler