Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Som företagare kan det vara skönt att ha en erfaren person att bolla idéer med och få stöttning i utvecklingen av företaget. Det finns flera typer av mentorprogram för entreprenörer, med olika arrangörer bakom. Näringslivs- och utvecklingskontoret driver i samarbetar med ALMI GävleDala och näringslivskontoret i Ovanåker ett mentorprogram.

Adept
Almis mentorprogram är till för dig som vill växa, och har drivit företag i minst ett par år. Genom programmet får du tillgång till en mentor, en person med erfarenhet från näringslivet, som tillsammans med dig kommer fram till ditt företags önskeläge. Tillsammans arbetar ni metodiskt mot dina tillväxtmål. Mentorn är, eller har, oftast varit verksam i en annan bransch än just din. Vi tror att nya perspektiv och branschöverskridande möten främjar utveckling.

Mentor
Mentorskap bygger på förtroende, viljan att dela med sig och förmågan att ta till sig. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar adepten framåt i syfte att stötta och underlätta dennes tillväxtprocess. Som mentor stärker man en företagare och utvecklas själv under tiden.

Som mentor är du en förebild och förmedlar kunskap och erfarenheter samt delar med sig av din kompetens och ditt nätverk.

Mentorprogrammet pågår i ett år, under vilket adepten och mentorn träffas kontinuerligt och arbetar fokuserat mot de uppsatta målen. Enskilda träffar varieras med gemensamma möten med intressanta föreläsare.

Tommy

Näringslivsutvecklare
Tommy Henriksen
0278-258 42
Skicka e-post