Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Inom Bollnäs Kommun finns goda möjligheter inom turism- och destinationsutveckling.

Kommunen har en samordnande funktion i turismfrågor. I detta ligger ett ansvar att utveckla nätverk och stärka banden med och mellan näringslivet och föreningslivet. Samverkan gäller huvudsakligen på det lokala planet men det är också viktigt att upprätta goda relationer med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Även föreningslivet är beroende av goda kontakter med kommunen för att få förutsättningar att driva och utveckla sin verksamhet.

Samverkan är viktig för att besöksnäringen ska utvecklas. Det gäller mellan företag, mellan företag och föreningar och med kommunen. Genom samverkan skapas synergieffekter som bidrar till ökad tillväxt.

Varmt välkommen att kontakta Sandra om du har frågor som rör turism- och destinationsutveckling.

Handlingsplan för besöksnäringen 2020-2024

Hälsingeboken

Hälsingeboken e99e3

Varumärket Hälsingland
Sedan 2017 har alla sex hälsingekommunerna drivit arbetet med att identifiera potentialen med varumärket Hälsingland. Gemensamt har vi konstaterat att det finns en stor potential både för fler besökare och ökad inflyttning i landskapet. Arbetet har även resulterat i en gemensamt formulerad vision:
Att tillsammans bygga ett levande och växande landskap, verka för ökad inflyttning, fler besökare och etablera Hälsingland som ett av Sveriges topp 5 resmål.

Resultatet av tre års arbete är nu sammanfattat i en intern varumärkesbok – Hälsingeboken.
Läs mer här

LOGO main color 82a02

Sandra

Destinations- och turismutvecklare
Sandra Williamsson
0278-258 60
Skicka e-post