Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Affärsutvecklind webb 3fd10

Höstens utbildning - affärsutveckling

Önskar du ta nästa steg i ditt företagande? Eller funderar du på att ändra riktning på din verksamhet eller vill du helt enkelt utveckla hela eller delar av ditt företag? Då har du möjlighet att bli en av deltagarna på höstens utbildning i Affärsutveckling!

Utbildningen som genomförs på kvällstid klockan 18.00-21.00, pågår i 5 veckor och består av 6 online-träffar via Zoom. Tiden mellan utbildningstillfällena arbetar du med att utveckla ditt ”projekt” och har tillgång till individuell uppföljning.

Datum & innehåll

27 oktober
Introduktion, det moderna entreprenörskapets beståndsdelar, verksamt.se

3 november

Syfte och resurser: din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar.

10 november

Din affärsidé: Vilka behov/problem täcker/löser du, vilka har dessa behov/problem och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behoven/lösa problemen?

17 november

Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem på bästa sätt?

24 november

Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?

1 december

Ekonomiska prognoser: företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos
Utbildningen erbjuds i samverkan med Region Gävleborg, Gävleborg läns kommuner och Älvkarleby kommun och utbildningsansvarig är Folkuniversitetet.

Anmäl dig till affärsutvecklings-utbildning här

Länk mailas inför kursstart.
Kursledare: Tommy Henriksen.

Tommy


Utbildning - Affärskompetens Digilo

Vill du jobba mer effektivt - och tjäna mer pengar?
Anmäl dig till Affärskompetens Digilo.
Företagsutveckling, utbildning och digitala verktyg för dig och dina anställda!

Det händer mycket i omvärlden, och det går snabbt! Under två år kan du välja mellan flera korta utbildningar som hjälper dig bli ännu mer effektiv och lönsam.
Satsningen är helt unik och sker i samarbete med Företagarna Gävleborg. Gävleborg har totalt plats för 270 företag. Du måste anmäla dig nu för att få vara med!

Gör din intresseanmälan på www.affarskompetens.se
Anmälan är INTE bindande, Affärskompetens kontaktar dig och förklarar mer innan du bestämmer dig!
Kostnad är 2.000 kr per företag för att delta.

Vilka är Affärskompetens?
Affärskompetens har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling för småföretag. Läs mer om dem på www.affarskompetens.se

Affärskompetens Digilo


Aktuella projekt och insatser gällande digitalisering
Här hittar du gratis utbildningar

Almi - Digitalisering 2020
Små och medelstora företag inom alla branscher som har någon form av digitala planer samt en önskan att genomföra dessa.
Läs mer här

Företagsutbildarna - Omställning Gävleborg
Kompetenshöjning och utbildning av anställda på företag som idag är ekonomiskt utsatta till påföljd av Coronapandemin.
Läs mer här

FPX – Digitalisering i praktiken
Individuellt anpassade kurser i bland annat datahantering och arbete i utvecklingsmiljöer, och erbjuds även möjlighet att branschvalidera sig. Individuellt och företagsanpassat projektarbete på sin arbetsplats.
Läs mer här

Sandbacka Science Park tillsammans med HiG – Vi ställer om!
Ett ökad kunskap om ERP-system och dess betydelse för datainsamlande och beslutsstöd, ökad kompetens för IoT bland medarbetarna samt cybersäkerhet. HiG ansvarar för hållbarhetsperspektivet.
Läs mer här

Tommy

Näringslivsutvecklare
Tommy Henriksen
0278-258 42
Skicka e-post