Alla ärenden hanteras i den ordning de kommer in till oss oavsett om ärendet kommer från dig som privatperson eller ett företag. Det är antalet inkomna ärenden som främst påverkar tiden fram tills att ärendet börjar handläggas.

Du kan snabba handläggningen av ditt ärende genom att se till din ansökan är komplett och innehåller alla handlingar vi behöver för att bedöma ditt ärende.

Om din ansökan inte är korrekt ifylld kommer vi att kontakta dig. Ett tips är att svara så snabbt som möjligt på detta. Handläggningen av ditt ärende fortsätter nämligen först när ett svar har kommit in.

Från att vi tagit emot din kompletta ansökan har vi enligt lag 10 veckor på oss att handlägga ditt ärende men ofta går det fortare än så.

När din anmälan/ansökan är komplett handlägger vi ärendet genom att kontrollera förutsättningar, skicka grannehöranden, remisser och slutligen skriva beslut.

I tabellen nedan ser du hur långa handläggningstider vi haft under 2018:

handläggningstider nov
Antal dagar till avslutat ärende från det att ansökan är komplett. Med anmälningsärenden menas åtgärder som du inte behöver bygglov för men som kräver att du gör en anmälan.

De långa handläggningstiderna i februari berodde på personalbrist samt byte av ärendehanteringssystem.

antal ärenden nov

 Antal inkomna ärenden per månad under 2018.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Tillsynshandläggare
0278-25215

Telefontider:
Måndag 8.00 – 9.30
Tisdag 15.00 – 16.30
Onsdag 8.00 – 9.30
Torsdag 8.00 – 9.30

Besökstider till bygghandläggare: Torsdagskvällar 16:00-18:00 samt efter överenskommelse.