Bollnäs kommun är rik på många naturområden där du kan ströva fritt och uppleva friheten. Här finns också många sjöar och vattendrag.

Kommunen ligger centralt i Hälsingland. Ljusnans och Voxnans dalgångar med omgivande berg dominerar landskapsbilden.

 

Karta över lokala naturvärden