Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Andersvallsslåtten är 149 ha stort och ligger i kommunens nordvästra del vid byn Fluren. Området utgörs av ett myrkomplex där flera olika myrtyper samt ett par mindre sjöar ingår. Genom myren ner till sjön Fluren ringlar sig Prästvallsån fram där gamla hölador vittnar om tidigare slåttermarker. Några av slåttermarkerna hävdas fortfarande och där är vegetationen mycket rik. Delar av myren är träd/skogbevuxna. På de lågvuxna granarna växer hänglavar, ex garnlav. Här kan du läsa mer om Länsstyrelsen Gävleborgs bevarandeplan för Andersvallsslåtten.

Foto: Peter Ståhl, LänsstyrelsenFoto: Peter Ståhl, Länsstyrelsen