Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Haga är 2,8 ha stort och utgörs av en öppen betesmark som ligger i Orrbergets norrsluttning, strax norr om Arbrå. Hävden som betesmark är mycket gammal, troligen sedan början av 1700-talet. I två vattengropar finns uppgifter om förekomst av vattensalamander.
Ett stort antal arter som indikerar långvarig hävd finns i området ex stagg, kattfot, jungfru marie nycklar, åkerbär, liten blåklocka ögontröst samt olika starrarter. Här kan du läsa mer om Länsstyrelsen Gävleborgs bevarandeplan för Haga.

Foto: Clemens Ludvigsson, LänsstyrelsenFoto: Clemens Ludvigsson, Länsstyrelsen