Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Tomtas ligger i byn Vittsjön några km nordväst om Gruvberget. Området är 0,2 ha stort och utgörs av en hackslåttyta som slagits under mycket lång tid. Ängsfloran är artrik med bl a kattfot, jungfru marie nycklar, brudsporre slåtterblomma och liten blåklocka. Här kan du läsa mer om Länsstyrelsen Gävleborgs bevarandeplanen för Tomtas!

Foto: Fredrik Stjernholm, LänsstyrelsenFoto: Fredrik Stjernholm, Länsstyrelsen