EU flagga EurSocfond smallLogga Nya eXtra stöd f04b0

 

Nya eXtra stöd i Bollnäs är ett av åtta delprojekt i eXtra stöd i Gävleborg som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Projektet är en del i Bollnäs kommuns Integrationsstrategi gällande arbetsmarknadsinsatser. Samarbetspart i Bollnäs är; Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten; Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Försörjningstödsenheten och Bollnäs Folkhögskola.

Projektägare: Region Gävleborg

Delprojektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun

Projektperiod: 2020-08-10 – 2023-01-27

Syftet med delprojektet är att ta fram nya metoder och samverkansformer som hjälper målgruppen utrikes födda kvinnor 16- 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbetsmarknaden, få ökade kunskaper i svenska samt ökade möjligheter till arbete eller studier.

Utifrån ett individuellt förhållningsätt fokuserar delprojektet på följande aktiviteter:

  • Anpassade studier i svenska på Bollnäs Folkhögskola
  • Placering på arbetsplats inom Bollnäs kommun
  • Arbetsmarknadskunskap och arbetsmarknadens villkor
  • Stöd och hjälp att hantera digitala verktyg
  • Fältstudiebesök, i samverkan med näringslivets arbetsplatser
  • Hälsofrämjande aktiviteter och samtal

Horisontella principer (jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet samt ekologisk hållbarhet) genomsyrar insatserna i ESF-projekt.

Inom ramen för projektet skall nya metoder utvecklas och prövas exempelvis MASS (Measuring and Assessing Soft Skills) som utarbetades i ett tidigare EU-projekt.

 

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75

Projektsamordnare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77