Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

EU flagga EurSocfond smallLogga Nya eXtra stöd f04b0

ESF – projekt: Analysfas nya eXtra stöd i Bollnäs
Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat medel till projektet nya eXtrastöd i Gävleborg. Länets kommuner har möjlighet att delta med varsitt delprojekt. Under perioden 2020-08-10 – 2020-11-30 pågår en analysfas. Utformning sker hur delprojekten kan genomföras utifrån lokala förutsättningar under projektperioden.

Projektägare: Region Gävleborg

Delprojektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun

Projektperiod: 2020-08-10 – 2023-01-27

Region Gävleborgs projekt bygger vidare på erfarenheter och lärdomar från ESF-projekt eXtra stöd i Gävleborg som avslutades 2020-06-30. Syftet med projektet är att i länet utveckla nya eller förfina redan fungerande metoder, arbetssätt och samverkansformer som hjälper personer (i åldern 18–64 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbetsmarknaden.

Dela på Facebook

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75

Projektsamordnare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77