Skriv ut

Ett stort antal medborgare av er i Bollnäs har gjort sina röster hörda i den enkät som Bollnäs kommuns gatuenhet haft ute på Bollnäs kommuns hemsida gällande gator och vägar. Utifrån era synpunkter har en åtgärdsplan tagits fram.

Ni har också haft möjlighet att värdera er nöjdhet över områden som avdelningen ansvarar för.

Cirka 84% av er som svarade säger att framkomligheten på kommunens gator och vägar är bra.
Cirka 62% av er är nöjda med snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator och vägar.
Cirka 61% upplever att standarden på kommunens gator har förändrats till det bättre de senaste åren.

Detta tänker vi förbättra utifrån de synpunkter ni lämnat:

Ett stort tack för era synpunkter som gör att vi kan bli bättre. Har ni fler synpunkter kan ni skicka ett e-post meddelande till gatuenheten@bollnas.se

Träffar: 11515