Skriv ut

Tack alla medborgare som tagit er tid att besvara vår enkät om Bollnäs kommuns gator, vägar och parker. Det har gjort att vi kunnat prioritera och planera för nästa års arbete. Det här är en del av vad vi planerar att göra under nästa år:

Gatuenheten

Parkenheten

Resultat av Parkenhetens enkät

Några kommentarer från besökare och lokalbor:

Resultat av Gatuenhetens enkät

Sammanfattning av kommentarer och synpunkter:

Åter igen vill vi tacka alla medborgare och besökare som givit sina synpunkter i denna enkät. Dessa synpunkter är väldigt viktiga för oss för att kunna utveckla Bollnäs kommuns parkområden, gator och vägar!

Träffar: 9935