Grundutbildningen den 26 mars är inställd. Håll utkik på vår hemsida för information om nytt datum för utbildning, eller hör av dig till oss om du vill anmäla ditt intresse så meddelar vi dig när nästa utbildning blir.

Kommande datum för grundutbildning är:

Obs! Inställt! Torsdag den 26 mars klockan 13,30 - ca 17,00. Plats Stadshuset i Bollnäs, Orbadenrummet

Obs! anmälan krävs. Anmäl dig senast två dagar innan utbildningstillfället genom att maila till overformyndare@bollnas.se eller på telefon 0278-250 04, telefontid mån, tis, tors 10:00 – 12:00, fre 11:00 – 12:00

Handlingar till/från Överförmyndarenheten

Vill du lämna handlingar eller skriftligt begära ut handlingar från Överförmyndarenheten så gör du det i receptionen på Stadshuset.

Lunchstängt

Överförmyndarenheten har lunchstängt mellan kl. 12.00 - 13.00.

Ett nummer in

Överförmyndarenheten för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner har ett gemensamt telefonnummer, 0278-25004. 

Vi har ett gemensamt telefonnummer för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten då vi hjälps åt att svara på detta nummer.

 


 Överförmyndarenheten har flyttat från Stadshuset

Från och med den 1 december 2016 är Överförmyndarenhetens besöksadress Sjukhusvägen 39, 821 31 Bollnäs. Endast bokade besök. Post som ska till oss kan fortfarande lämnas in på stadshuset.


I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares,förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Information angående Överförmyndarverksamheten

Bollnäs- Ljusdal och Ovanåkers kommun har beslutat att ingå i ett samarbete kring överförmyndarfrågor. Från den 23 maj 2011 ingår dessa kommuner i en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs.

Bakgrunden till det fattade beslutet är bland annat att man behöver stärka verksamheterna i respektive kommun och öka rättssäkerheten. Överförmyndarnämnden eller Överförmyndaren finns fortfarande kvar i respektive kommuner, det är endast handläggningen som flyttas till den gemensamma enheten.

Bollnäs och Ovanåkers kommuner har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Besök och besöksadress:
För att boka in besök, kontakta oss via telefon eller e-post för tidsbokning. Sjukhusvägen 39 i Bollnäs

Handlingar skickas till:
Överförmyndarenheten, 821 80 Bollnäs

Övriga kontaktuppgifter:
E-post

Överförmyndarenheten

Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter hittar ni här