I höst anordnar vi två utbildningstillfällen för dig som är intresserad av att veta mer om uppdraget som god man/förvaltare.

Datum:
26 oktober kl 15.30-18.30 i Peter Stormaresalen i Kulturhuset – sista anmälan den 22 oktober
2 december kl 15.30-18.30 i Peter Stormaresalen i Kulturhuset – sista anmälan den 29 november

Anmäl dig till overformyndare@bollnas.se

Vi bjuder på kaffe, te och en macka under utbildningstillfällena.

Vi har stort behov av fler gode män och förvaltare

Är du rättrådig, erfaren och vet hur det svenska samhället fungerar samt har tid över för att hjälpa en medmänniska? Då är du den vi söker! Din insats skulle betyda mycket för den som inte kan ta vara på sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller ta hand om sina personliga angelägenheter. Vill du hjälpa till?  Skicka in en intresseanmälan till oss, eller kontakta oss om du vill veta mer.

Klicka på länken för att komma till blanketten: Intresseanmälan

Överförmyndarenheten har bytt lokaler

Från och med den 18 januari 2021 finns vårt kontor på plan 5 i Kulturhuset i Bollnäs. Vi kan för tillfället inte ta emot spontanbesök, så om du behöver besöka oss så måste du boka en tid.  

Begränsade möjligheter till besök hos Överförmyndarenheten

Vi vill uppmana våra ställföreträdare att i möjligaste mån begränsa besöken till Överförmyndarenheten och i stället använda alternativa kommunikationsvägar som post, mail och telefon. Detta för att vara rädda om varandra i den speciella situation som råder i och med Covid-19.

Utifrån den situation och de restriktioner som råder ber vi er att ha överseende med att svars- och handläggningstider kan bli längre då vi, som många andra, har begränsad personalstyrka i och med t.ex sjukdom.

Handlingar till/från Överförmyndarenheten

Vill du lämna handlingar eller skriftligt begära ut handlingar från Överförmyndarenheten så gör du det i receptionen på Stadshuset.

Lunchstängt

Överförmyndarenheten har lunchstängt mellan kl. 12.00 - 13.00.

Ett nummer in

Överförmyndarenheten för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner har ett gemensamt telefonnummer, 0278-25004. 

Vi har ett gemensamt telefonnummer för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten då vi hjälps åt att svara på detta nummer.


  I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares,förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Information angående Överförmyndarverksamheten

Bollnäs- Ljusdal och Ovanåkers kommun har beslutat att ingå i ett samarbete kring överförmyndarfrågor. Från den 23 maj 2011 ingår dessa kommuner i en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs.

Bakgrunden till det fattade beslutet är bland annat att man behöver stärka verksamheterna i respektive kommun och öka rättssäkerheten. Överförmyndarnämnden eller Överförmyndaren finns fortfarande kvar i respektive kommuner, det är endast handläggningen som flyttas till den gemensamma enheten.

Bollnäs och Ovanåkers kommuner har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Besök och besöksadress:
För att boka in besök, kontakta oss via telefon eller e-post för tidsbokning. Collinigatan 12 i Bollnäs

Handlingar skickas till:
Överförmyndarenheten, 821 80 Bollnäs

Övriga kontaktuppgifter:
E-post

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Postadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter