Grundutbildning

I höst anordnar vi två utbildningstillfällen för dig som är intresserad av att veta mer om uppdraget som god man/förvaltare.

Datum:
26 oktober kl 15.30-18.30 i Peter Stormaresalen i Kulturhuset – sista anmälan den 22 oktober
2 december kl 15.30-18.30 i Peter Stormaresalen i Kulturhuset – sista anmälan den 29 november

Anmäl dig till overformyndare@bollnas.se

Vi bjuder på kaffe, te och en macka under utbildningstillfällena.

Sammanfattning av enkät

Under hösten 2020 fanns det möjlighet att svara på en enkät med frågor kring att vara ställföreträdare. 82 ställföreträdare svarade på enkäten.

82 % av ställföreträdarna upplever till stor del eller helt och hållet att de har tillräcklig kunskap för att känna sig trygga och säkra i uppdraget som ställföreträdare. Resterande är neutrala eller instämmer till liten del.

67 % upplever sig till stor del eller helt och hållet få den hjälp och stöd de behöver i kontakten med överförmyndaren för att känna sig trygga och säkra i uppdraget, 32 % är neutrala eller instämmer till liten del. De flesta synpunkter på förbättring rörande detta kretsade kring överförmyndarens tillgänglighet och den information som lämnas.

61 % anser att det finns behov av löpande fortbildning under uppdragets gång, då framförallt inom ekonomi/redovisning samt lagar och regler. 44 % vill ta del av fortbildningen genom en webutbildning, 32 % genom kompetensstöd via schemalagda träffar och 12 % önskar möjlighet till mentorskap.

På frågan om det finns något som överförmyndaren kan göra annorlunda för att underlätta att ta fler uppdrag svarade 72 % nej och 28 % ja. Vi fick även en del förslag på åtgärder som skulle kunna underlätta att ta fler uppdrag.

De flesta läser överförmyndarens nyhetsbrev och upplever det överlag som bra.

De svar och synpunkter som framförts i enkäten kommer vi att jobba vidare med, och detta arbete kommer vi bland annat att skriva mer om i kommande nyhetsbrev och även på hemsidan under rubriken Frågor och svar. 

Har din huvudman rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Den enskildes bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om denne kan få bostadstillägg.

Innan du ansöker om bostadstillägg bör du göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du inte möjlighet att göra det kan du ringa kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Preliminär beräkning 

 

Information från Försäkringskassan i samband med årsredovisning

Försäkringskassan informerar om att ställföreträdare för en person som får ersättning från Försäkringskassan är välkomna att kontakta myndigheten om de behöver underlag inför sin redovisning till Överförmyndaren

Försäkringskassan önskar att de kontaktar myndigheten efter årsskiftet när samtliga utbetalningar för 2020 har verkställts. Ställföreträdare för en person som får ersättning från Försäkringskassan kan få en sammanställning över vilka ersättningar myndigheten betalat ut till huvudmannen under året. När god man eller förvaltare ringer till Försäkringskassan behöver de ange vilken ersättning ärendet gäller för att bli kopplad till rätt handläggare. För att myndighetens handläggare snabbare ska kunna hjälpa till med sammanställningen kan de förtydliga att de behöver ”summerade verkställda betalningar för 2020” och ange personnumret för huvudmannen. Handläggaren ska då kunna ge en summering över samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort till huvudmannen och vilken skatt som har dragits under året.

För mer information, kontakta Försäkringskassan eller gå till deras hemsida: Privatperson (forsakringskassan.se)

Deklarationsombud

Den som ska deklarera för en annan persons räkning behöver vara deklarationsombud. För att bli det fyller du i Skatteverkets blankett SKV 4809. Detta behöver man göra oavsett om man är ställföreträdare eller inte och ska deklarera för en annan persons räkning.

Med Skatteverkets blankett SKV 4809 kan huvudmannen utse den gode mannen till deklarationsombud. Ett deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via e-tjänsten "Inkomstdeklaration 1" och får också läsrättigheter på e-tjänsten "Skattekonto". Uppdraget utförs därmed enklare och säkrare. Informationen som ges via e-tjänsterna är mer följsamma, informativa och aktuella. Har huvudmannen BankID själv så kan denne utse ett ombud direkt via e-tjänsten "Ombud och behörigheter". Man kan tidsbegränsa ombudstiden. Ombudet kan också själv logga in i Ombud och behörigheter och avsluta sin behörighet när som helst. 

För mer information kontakta Skatteverket eller gå in på deras hemsida Startsida | Skatteverket

Förstår din huvudman vad saken gäller och klarar av att skriva under själv så behöver personen inte ha ett deklarationsombud. 

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Postadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter