Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Blanketter för Årsräkning och Redogörelse hittar du under www.bollnas.se, gå in på  Mina sidor

Nedan finner du anvisningar för ifyllnad av blanketterna

Anvisning för ifyllnad av års och sluträkning

 

 

 

Överförmyndarenheten

Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter hittar ni här