Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bollnäs framtid är din

Nu har den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad antagits av kommunfullmäktige, den 25 maj 2020.

Titta närmare på förslaget, OBS granskningshandlingar!

De antagna handlingarna läggs ut i höst

Antagandebeslut
Mark- och användningskarta
Del 1 planeringsförutsättningar
Del 2 Planförslag
Del 3 Konsekvenser
Del 4 Samrådsredogörelse

 


 

Vad är en översiktsplan?
Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Bollnäs ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att kunna göra det har kommunen arbetat fram ett förslag på en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bollnäs stad. Förslaget ska ses som en bruttolista på alla platser vi planerar att utveckla framöver. Många förslag kan verka avlägsna och visionära medan andra förslag redan är på gång att genomföras. Och det är precis så det ska vara. Planen beskriver Bollnäs framtid ur ett helhetsperspektiv och alla kommunens förvaltningar har deltagit i arbetet. Förslaget har också godkänts av de folkvalda politikerna i Bollnäs kommun.

Kontaktperson

Erik Lundh, planarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
0278-252 26

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Erik Lundh, samhällsplanerare
0278-252 26
Skicka e-post