Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
  • Museet invigning
  • Bnsstaden
  • Bnskarta
  • Konsthall
  • Frukt
  • Kentaur
  • Bns1929
  • Museitak
  • HoB
  • Madonnan

I Bollnäs har vi förmånen att ha ett rikt konstliv. I denna samling på Kulturhuset visar 75 konstnärer från provinsen Hälsingland sina verk. Många av konstnärerna är inte synbara i offentliga samlingar, så detta är ett tillfälle att se deras konstalster i original.

Konstverken ingår i Bollnäs kommuns Museisamling. En samling som vuxit fram sedan 1970-talet genom de första inköpen och genom insatser Bollnäs kommun gjort genom att 1995 inrätta Bollnäs Konsthall. Genom utställningar på Konsthallen, exempelvis ”Bollnäs konstnärer genom tiderna” 1992, lades en grund för en permanent samling. Då inte resurser funnits till regelbundna konstinköp har samlingen under en 30-årsperiod mycket sakta tagit form, också genom donationer från konstnärer och enskilda. Totalt omfattar Bollnäs Museisamling idag ca 1300 konstverk. Av de nu utställda 300 alstren är ett 70-tal donerade.

I entréerna till Kulturhuset från Colliniparken respektive Collinigatan möter man Niklas Hööks målade pelare. Det 2013 helt nya videoverket ”The Heart of Bollnäs” – Bollnäs hjärta, vid ingången till Stora Scenen.
I huvudentrén från Colliniparken finns Jini Hedbloms färgstarka verk ”I mötet”. Längre in- i biblioteket finns Mårten Anderssons stora olja ”Natten och Dagen” liksom sonen Jerker Anderssons ”Koltrastar”, den senare donerad till Bollnäs Kulturhus.

Utanför biblioteksingången mot Järnvägsstationen finns Jerker Anderssons skulptur ”Olle” och Bengt Johnssons väggmålning ”Dressinfärden” och vid ingången det mäktiga porträttet av Karl-Rune Nordkvist.

På Kulturhuset finns särskilda gallerier med samlingar av enskilda konstnärskap. Fritiof Strandberg och Per Englund i egna gallerier mot Kulturskolan. Hilding Mickelsson mot restaurangen samt ett sagorum utfört av konstnären Mats Källström.

På bibliotekets övre våning möter du - Mårten Anderssonrummet med samlingar i eget rum, liksom träkonstnären Nils Blixts rum med enastående träarbeten och dokumentatören framför andra Connie Dellkrantz i eget rum.

En trappa upp på Kulturkontoret fortsätter samlingarna bland annat med Eric Palmquist galleri, Per Larsson i eget rum, liksom konstnären Ida Kristina Eriksson. Onbacken-utställningen utanför ingången till läktaren visar Anna-Clara Tidholms säregna illustrationer.

Totalt omfattar samlingen på Kulturhuset ca 300 konstverk utförda av 75 konstnärer. Samlingen kommer att hänga permanent, men detaljändringar kommer att göras, bland annat då nya konstnärskap tillkommer. Detta för att komplettera bilden av en bygd med ett konstintresse utöver det vanliga och offentlig visning av den mest sevärda konst Bollnäs kommun kan erbjuda.

Välkommen till konsten i vårt vardagsrum, på Konstmuseet – Kulturhuset!

Januari 2013

Johan Kock
Intendent

Receptionen
konsthallen

Bollnäs museum & konsthall
Odengatan 17
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 26